Småbarn

Vaccinationer under första året

Alla barn på BVC erbjuds att ta del av vaccinationer i det som kallas det allmänna vaccinationsprogrammet. Det är gratis och frivilligt att ta del av programmet. Vaccinering skyddar ditt barn mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador och vaccinerna är noggrant kontrollerade. Skyddet efter fullständig...

Läs mer »

Äldre inlägg

Vad är BVC?

BVC är en förkortning för Barnavårdscentral och där arbetar barnsjuksköterskor och/eller distriktssköterskor. Det är helt frivilligt att gå på...

Populära inlägg

Vad är kolik?

När ett litet barn skriker kommer ofta funderingar upp kring om barnet har kolik. Vad är då kolik? Kolik...