Småbarn

Napp minskar risken för plötslig spädbarnsdöd

”Alla studier av nappens effekt visar på en skyddande effekt, särskilt när barnet skall sova. Mekanismen är oklar, men bättre förmåga till uppvaknande, underlättad munandning och minskad benägenhet för barnet att lägga sig på mage har föreslagits. De invändningar som tidigare rests mot nappanvändande, d v s att den...

Läs mer »

Äldre inlägg

Populära inlägg